ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЁТОВ

№ 1 от 26.02.2016 Исх-4.02-84

№ 2 от 04.04.2016 Исх-4.02-148

№ 3 от 11.04.2016 Исх-02.3-1285

№ 4 от 12.04.2016

№ 5 от 15.04.2016 Исх-02.3-1378

№ 6 от 11.05.2016 Исх-02.3-1629

№ 7 от 17.05.2016 Исх-02.3-1727

№ 8 от 24.05.2016 Исх-02.3-1875

№ 9 от 03.06.2016 Исх-7.02-277

№ 10 от 16.06.2016 Исх-02.3-2395

№ 11 от 29.06.2016 Исх-АН1.02-2302

№ 12 от 19.07.2016 Исх-4.02-285

№ 13 от 29.07.2016 Исх-АН1.02-2646

№ 14 от 04.08.2016 ТЛГ-Росавиации НР 041000

№ 15 от 12.08.2016 Исх-02.3-3100

№ 16 от 25.08.2016 Исх-4.02-328

№ 17 от 02.09.2016 Исх-02.3-3633

№ 18 от 02.09.2016 Исх-02.3-3634

№ 19 от 02.09.2016 Исх-02.3-3635

№ 20 от 28.10.2016 Исх-02.3-4347

№ 21 от 03.11.2016 Исх-АН1.02-3871

№ 22 от 25.11.2016 Исх-02.3-4771

№ 23 от 30.11.2016 ТЛГ-Росавиации НР 301100

№ 24 от 07.12.2016 Исх-КМ1.02-4275